Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije

Gimnazija Bugojno Datum: 23.05.2016   Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,  komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:   JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije Pozivamo sve zainteresovne ponuđače da, na osnovu priloženog obrasca, dostave svoju ponudu za …

Continue reading ‘Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije’ »

konkurs za prijem sekretara škole (Dnevni Avaz 27.03.2017.)

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Gimnazija Bugojno   Broj: 01.3-164/2017 Datum:23.03.2017.godine   Na osnovu člana 100. i člana 83.Zakona o srednjoj školi  („Službene novine SBK“, broj:11/01,  17/04 i 15/12) i člana 96.Pravila škole, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-34-11/2016-591 od 04.01.2017.godine , Upravni odbor Gimnazije Bugojno, …

Continue reading ‘konkurs za prijem sekretara škole (Dnevni Avaz 27.03.2017.)’ »

konkurs za sekretara škole

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Gimnazija Bugojno   Broj: 01.3-7/2017 Datum:13.01.2017.godine   Na osnovu člana 100. i člana 83.Zakona o srednjoj školi  („Službene novine SBK“, broj:11/01,  17/04 i 15/12) i člana 96.Pravila škole, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-34-11/2016-591 od 04.01.2017.godine , Upravni odbor Gimnazije Bugojno, …

Continue reading ‘konkurs za sekretara škole’ »

KONKURS za popunu upražnjenih mjesta

Na osnovu člana 83. i člana 100. Zakona o srednjoj školi SBK i na osnovu odluke Upravnog odbora škole broj:01.3-507/2016.godine od 28.06.2016.godine, te Odluke o davanju saglasnosti Vlade SBK/KSB , broj:01-02-523/16 od 18.07.2016. godine , Gimnazija  Bugojno raspisuje   KONKURS za popunu upražnjenih  radnih mjesta                  Latinski jezik – 18 časova sedmično, na …

Continue reading ‘KONKURS za popunu upražnjenih mjesta’ »

slanje ponuda za organizovanje maturske večeri

Gimnazija Bugojno Organizacioni odbor za proslavu maturske večeri donio je na sastanku od 22.04.2016 slijedeću Odluku Matursko veče učenika IV razreda Gimnazije bit će održano 20.05.2016. godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane vlasnike objekata koji imaju zadovoljavajuće kapacitete  da nam pošalju svoje ponude. Ponude dostaviti na e-mail: gimnazija_bug@yahoo.com ili lično u sekretarijat škole

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA   19.08.2015. godine Matematika– pismeni u 9 sati   19.08.2015. godine Fizika– pismeni u 11 sati   20.08.2015. godine Hemija– u 9 sati Biologija– u 11 sati   21.08.2015. godine Matematika– usmeni u 9 sati Fizika– usmeni u 11 sati   NAPOMENA: prijave za polaganje popravnih ispita podnose se u sekretarijatu …

Continue reading ‘RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA’ »

rang-lista učenika za prve razrede upisanih u šk. 2015/16.

REZULTATI (RANG LISTA)  PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED GIMNAZIJE BUGOJNO ZA ŠK.2015/2016. Rb. Prezime  i  ime Ukupno bodova 1 Karabeg Una 106 2 Haznadarević Lamija 96 3 Karadža Ajna 94 4 Mujagić Ajna 94 5 Herić Jasmina 94 6 Terzić  Lamija 94 7 Terzić  Munisa 94 8 Duraković  Irma 94 9 Geko  Minela 94 10 …

Continue reading ‘rang-lista učenika za prve razrede upisanih u šk. 2015/16.’ »