Historijat Gimnazije Bugojno

O Gimnaziji Bugojno
17. NOVEMBAR 1945

Držžavna realna gimnazija u Bugojnu je osnovana 17. novembra 1945. godine aktom Narodne vlade Bosne i Hercegovine. Redovna nastava počinje 10. januara 1946. godine i šškola radi kao nižža realna gimnazija sa 2 nastavnika i 111 učenika, raspoređenih u 2 odjeljenja. Teret čitavog nastavnog procesa na početku šškolske godine ponijet će nastavnik Efendić Fehim koji će predavati srpskohrvatski jezik, historiju, gimnastiku i matematiku, te Vinković Zlatka koja će predavati zemljopis, prirodopis, crtanje, pjevanje i matematiku. Efendić Fehim je ujedno i obavaljao i funkciju direktora šškole.

U šškolskoj 1949./50. godini redovna nastava počela je 12.septembra 1949. godine. U toku mjeseca počela je raditi nova nastavnica Duššanka Novaković, a honorarno kao sekretar Hamdija Hadžžiabdić.
U šškolskoj 1950/51. godini organizovan je upis učenika od 1. do 5.9.1950. godine, a 11.septembra počela je redovna nastava i odvija se u tri smjene. Upisano je 437 učenika, raspoređenih u osam odjeljenja. Planirano je oformiti pjevački hor, folklornu i recitatorsku sekciju. U nastavni proces uključen je Trkan Miroslav, nastavnik matematike, a podjela predmeta izvrššena je ovako:

Efendić Fehim – historija
Subaššić Mira – srpskohrvatski jezik
ŠŠaptalenko Nikola – ruski jezik
Novaković Duššanka – zemljopis
Trkan Miroslav – matematika

Puna osmorazredna gimnazija kompletira se u šškolskoj 1955./56. godini, kada završšava 1. generacija od 24 maturanta. Jošš dvije godine šškola radi kao puna osmorazredna šškola i broji 879 učenika. U januaru 1965. godine šškola mijenja ime u Gimnaziju Mahmut Buššatlija Bugojno, po istoimenom narodnom heroju. Statut Gimnazije Mahmut Buššatlija Bugojno donesen je 9.4.1965. godine. U šškolskoj 1965/66. godini upisano je 470 učenika raspoređenih u 14 odjeljenja. Na funkciju direktora u ovoj šškolskoj godini dolazi prof. Lasovan Branko. Nastava u 1. polugodišštu završšena je 11.1.1992. godine, kada su učenici puššteni za zimski raspust, koji će trajati do 3.2.1992. godine. Nastava u 2. polugodišštu počela je 3.2.1992. godine. U periodu od 16.3. do 20.3.1992. godine nije bilo nastave zbog generalnog šštrajka prosvjetnih radnika osnovnih i srednjih škola u BiH. ŠŠtrajk je bio okončan i nastava je počela 23.3.1992. godine.

Zbog ratnih sukoba na Kupresu 6.4.1992. godine skraćeni su časovi redovne nastave na 30 minuta. Oko polovine učenika je iz straha i panike napustilo šškolu i grad. Ratno okružženje sve višše stežže i grad Bugojno, te se nastava za šškolsku 1991/92. godinu završšava 15.5.1992. godine odlukom Izvrššnog odbora SO-e Bugojno. Uputstvom Ministarstva za obrazovanje u BiH sveden je uspjeh za učenike koji su upisani u šškolskoj 1991./92. godini. U ratnim okolnostima nastava se izvodi u podrumima i na punktovima. Takvo stanje će trajati sve do šškolske 1996./97.godine. Nastava u šškolskoj 1996/97. godini počela je 2.9.1996. godine, kada je upisano 295 učenika i to 90 mušških i i 205 žženskih, raspoređenih u 11 odjeljenja. Direktor šškole postaje prof. ŠŠečić Mesud. Do sada je na čelu Gimnazije bilo 7 direktora, a među njma: gosp. Efendić Fehim, Lasovan Branko, Hrvoje Išštuk, Juričić Milenko, Anto Mustapić, ŠŠečić Mesud i Suvada Trapo. Najdužži stažž direktora imao je Efendić Fehim. Sadaššnji direktor je prof. Šečić Mesud.