Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije

Gimnazija Bugojno

Datum: 23.05.2016

 

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,  komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju

višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovne ponuđače da, na osnovu priloženog obrasca, dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2017./18. godini, najkasnije do 17.05.2017. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.

Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 19.05.2017. godine u 18:00 u prostorijama škole.

napomena: uz ponudu koja sadrži 5 noćenja dostaviti i drugu ponudu koja sadrži sve isto kao i prva ponuda ali sa 6 noćenja(4 u Španiji i 2 noćenja u Veneciji- jedno noćenje u odlasku a drugo u povratku)

Predsjednik komisije

Ziba Bečirović