odluka o poništenju

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
GIMNAZIJA  BUGOJNO

 

Broj:04.3-74/2017.

Datum;09.02.2017.god.

 

Na osnovu člana 100. Zakona o srednjoj školi SBK (Sl. novine SBK“, broj 11/01) i člana 96. Pravila Gimnazije Bugojno, Upravni odbor Gimnazije  Bugojno na sjednici održanoj 8.02.2017. godine donio je

 

                                                           ODLUKU

 

I

Poništava se Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta sekretara  škole

broj 01.3-7/2017.  od 13.1.2017. god.

objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i web stranici škole  14.2. 2017. godine pa se neće donositi konačna odluka o prijemu kandidata

 

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  i objavit će se u dnevnom listu “Dnevni avaz” i web stranici škole .

 

UPRAVNI ODBOR