KONKURS za popunu upražnjenih mjesta

Na osnovu člana 83. i člana 100. Zakona o srednjoj školi SBK i na osnovu odluke Upravnog odbora škole broj:01.3-507/2016.godine od 28.06.2016.godine, te Odluke o davanju saglasnosti Vlade SBK/KSB , broj:01-02-523/16 od 18.07.2016. godine , Gimnazija  Bugojno raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

            

 

 

 1. Latinski jezik – 18 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2017.godine,
 2. Matematika – 8 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2017.godine,
 3. Informatika – 13 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2017.godine,
 4. Psihologija – 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.06.2017.godine.

 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane  Zakonom o srednjoj školi SBK, Pravilnikom o pedagoškim standardima  za srednje škole („Sl.novine SBK br: 15/02“), odobrenim Nastavnim planom i programom. Uz prijavu dostaviti:

 

 1. Diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, original ili ovjerenu kopiju ( VII stepen ili 300 ECTS – po Bolonji),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili ovjerenu kopiju (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit)
 5. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene konkursom,
 6. Dokaz o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta,
 7. Dokaz o dužini radnog staža za svaku navršenu godinu (u obrazovanju) nakon diplomiranja,
 8. Socijalne prilike (ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalni izvor prihoda)-priložiti kućnu listu i potvrdu o nezaposlenosti članova porodice.
 9. Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili da ima nepotpunu normu u statusu  stalnog radnog odnosa u školama u SBK.

 

Sa svim prijavljenim kandidatima bit će obavljen intervju, a bodovanje i prijem kandidata bit će izvršeno prema Pravilniku o popuni upražnjenih radnih mjesta Gimnazije Bugojno.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole uz kontakt telefon.

GIMNAZIJA – BUGOJNO, Zlatnih ljiljana bb, 70230 Bugojno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.