Ponuda “Adino Tours” izabrana kao najpovoljnija

Na osnovu člana 15 tačka 7 Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih exkurzija (“Sl. novine SBK” br.:13/14) Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude kao najpovoljniju izabrala je ponudu “Adino Tours” D.O.O Bugojno.

Predsjednik komisije :
Supur Resul