Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne škoslke ekskurzije

Gimnazija Bugojno

Datum: 23.05.2016

 

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,  komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju

višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovne ponuđače da, na osnovu priloženog obrasca, dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2016./17. godini, najkasnije do 30.05.2016. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.

Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 02.06.2016. godine u 18:00 u prostorijama škole.

Predsjednik komisije

Resul Supur