slanje ponuda za organizovanje maturske večeri

Gimnazija Bugojno

Organizacioni odbor za proslavu maturske večeri donio je na sastanku od 22.04.2016 slijedeću

Odluku

Matursko veče učenika IV razreda Gimnazije bit će održano 20.05.2016. godine.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane vlasnike objekata koji imaju zadovoljavajuće kapacitete  da nam pošalju svoje ponude.

Ponude dostaviti na e-mail: gimnazija_bug@yahoo.com ili lično u sekretarijat škole