Na ponovljenom javnom pozivu ponuda “Adino Tours” izabrana kao najpovoljnija

Na osnovu člana 15 tačka 7 Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih ekskurzija (“Sl. novine SBK” br.:13/14), dana 13.07.2015. godine,  Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude kao najpovoljniju izabrala je ponudu “Adino Tours” D.O.O Bugojno.

 

Predsjednik komisije

Mesud Šečić