RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA

 

19.08.2015. godine

Matematika– pismeni u 9 sati

 

19.08.2015. godine

Fizika– pismeni u 11 sati

 

20.08.2015. godine

Hemija– u 9 sati

Biologija– u 11 sati

 

21.08.2015. godine

Matematika– usmeni u 9 sati

Fizika– usmeni u 11 sati

 

NAPOMENA: prijave za polaganje popravnih ispita podnose se u sekretarijatu škole do 17.08.2015. u periodu od 10 do 13 sati.