Ponovljeni javni poziv

Gimnazija Bugojno

Datum: 1.07.2015.

 

Na osnovu Pravilnika  o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te

drugih odgojno-obrazovnih  aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog

poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju

višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrazca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2015./16. godini, najkasnije do 10.07.2015. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv- ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.

Nepotpunim ponudama smatraju se sve ponude koje ne sadrže tražene stavke iz obrasca poziva.

Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 13.07.2015. godine u 18:00 sati u prostorijama škole.

Predsjednik komisije

Mesud Šečić, prof.